Obstetriske guidelinemøder

De obstetriske guidelinemøder, kaldet Sandbjerg-møderne, har til formål at etablere landsdækkende vejledninger for håndteringen af udvalgte og afgrænsede obstetriske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Sandbjerg-møderne.Forslag til obstetriske guidelines udarbejdes af arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne følger Guidelines til obstetriske guidelines, hvori bl.a. indgår en vurdering af evidensgrad. Efter hvert Sandbjerg-møde revideres oplæggene i henhold til diskussionerne på mødet. De reviderede forslag publiceres på Sandbjerg-hjemmesiden (som af tradition ligger under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet) senest to måneder efter Sandbjerg-mødet. Selskabets medlemmer har efterfølgende to måneder til at kommentere disse, og efter afsluttende redigering i arbejdgruppen publiceres de endelige guidelines hér. I den alfabetiske liste vil de obstetriske guidlines tilsvarende være mærket som "oplæg" eller "revideret"; endelige guidelines er markeret med årstal for udarbejdelsen.

Link til programmet for næste møde.

Styregruppen

Formand
Niels Uldbjerg, Professor, overlæge
Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus,
8200 Århus N
Telefon: 7845 3325
Mobiltelefon: 2067 9420
E-mail: uldbjerg@ki.au.dk

Medlemmer
Lone Hvidman
Jeannet Lauenborg
Lise Lotte Torvin Andersen
Lene Huusom
Julie Glavind
Charlotte Brix Andersson

Obstetrisk guidelinemøde 2017

Der er ikke flere ledige pladser til Obstetrisk guidelinemøde 2017.

Hvis du ønsker opskrivning på venteliste kontakt Organisationskomiteen, Agnieszka Warzecha, agnieszka.warzecha@regionh.dk
Se programmet her (ekstern hjemmeside)

Programmer for tidligere møder

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Planlagt dato for næste møde
19. - 21. januar 2017
18. - 20. januar 2018
17. - 19. januar 2019
16. - 18. januar 2020