Forårsmødet

Arrangør:      DSOG’s bestyrelse samt Regionshospitalet Herning
Målgruppe:   Alle medlemmer af DSOG
Tid:                5.-6. april 2019
Sted:              Hindsgavl Slot, Middelfart

Pris:
Videnskabeligt program begge dage, festmiddag og overnatning i enkeltværelse (kan evt. være i ’Huset’) 2200,- kr.
Videnskabeligt program begge dage, festmiddag og overnatning i delt dobbeltværelse 1600,- kr.
Udelukkende deltagelse i det videnskabelige program begge dage, inkl. frokoster 300,- kr.

Tilmelding:
Snarest muligt, senest d. 28. marts 2019. Alle tilmeldinger sker via DSOG’s bestillingsside hos Safe Ticket, hvor man samtidigt betaler med betalingskort. Alle bestillinger tillægges 6,25 kr. i gebyr, grundet bestillingssystemet. EAN betalinger er ikke muligt. Såfremt ens arbejdsplads skal betale, må man efterfølgende få refunderet udlægget via den tilsendte kvittering.

Indkaldelse til generalforsamling ses her.
Endelig dagsorden ses på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vil undervejs i forårsmødet blive afholdt elektronisk afstemning, hvorfor det anbefales at medbringe smartphone, computer eller tablet.

Såfremt du ønsker at få regnskaber for 2018 samt budget for 2019 tilsendt inden generalforsamlingen kan dette rekvireres ved at sende en mail til vibeke.kramer.lysdal@rsyd.dk

Der ydes sponsorstøtte fra industrien.

Der vil undervejs i Forårsmødet blive afholdt elektronisk afstemning, hvorfor det anbefales at medbringe smartphone, computer eller tablet.

Program fredag: Personlig medicin

09.00 - 10.00 Ankomst, registrering
10.00 - 24.00 Fri adgang til at kigge på årets postere


10.00 - 10.05 Velkommen 
10.05 - 10.45 Genomsekventering, bioinformatik og kliniske anvendelser
Professor i bioinformatik Jakob Skou Pedersen, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitet

10.45 - 11.00 Kaffepause

11.00 - 11.45 Personlig medicin i klinikken – eksempler fra onkologien
Overlæge, Lektor Britt Elmedal Laursen, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitet       

11.45 - 12.00 Paneldiskussion
12.00 - 12.45 Frokost

Fremtiden i DSOG:
12.45 - 13.00 Professorkollegiet og Multicenter Konsortiet
13.00 – 13.15  EXPU
13.15 – 13.45  Subspecialisering

13.45 - 14.15 Kaffepause

14.15 - 15.00 Foredrag af medlemmer, der i årets løb har erhvervet en ph.d. eller doktor grad
Præsentation ved Fjóla Jónsdóttir, formand for FYGO.

15.00 – 15.15 Kaffepause
15.15 – 15.45 Poster Town Hall med servering af en forfriskning

15.45 - 16.00 Uddeling af priser:

Karl Brogaard prisen for bedste foredrag

AOGS poster/Town Hall pris

FYGOs uddannelsespris

DSOG’s arbejdsmiljøpris

16.00 - 18.00 Generalforsamling

Kl. 18.30 er der velkomstdrink og fra kl. 19.00 vil der være middag og revy. 

Efterfølgende vil der være musik og dans.

Ca. kl. 20     Uddeling af Niels Jørgen Secher prisen

Program lørdag:

Den unge patient - Afholdes af Regionshospitalet Herning. 

09.00 - 09.45 De unge patienters udfordringer
Kirsten Boisen, afdelingslæge, ph.d. Ungdomsmedicinsk Videnscenter, RH

Unge, sygdom og seksualitet
Christian Graugaard, professor, Center for Sexologisk forskning, Aalborg Universitet 

09.45-10.15 Ung mod- hvordan fungerer en ungdomsmodtagelse
Sarah Berg, reservelæge, Jane Boris, overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herning 

10.15-10.45 Kaffepause

10.45-11.30 Umbrella-sagen og unges adfærd på de sociale medier
Claus Birkelyng, politiinspektør, Nationale Cyber Crime Center (NC3), Rigspolitiet. 

11.30-12.00 Unges digitale fællesskaber
Jonas Ravn, projektleder, Center for Digital pædagogik 

12.00-12.15 Kaffepause

12.15-13.00 Teenage-gravide - særlige udfordringer for obstetrikeren?
Merete Hein, Overlæge, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, AUH. Lægelig leder i Familieambulatoriet og team for sårbare gravide
Kirsten Schiøtt, Overlæge, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, AUH, med særlig tilknytning til Familieambulatoriet og team for sårbare gravide

13.00 Sandwich to go og afsked