Forårsmødet

Arrangør:       DSOG’s bestyrelse samt Hospitalsenheden Vest
Målgruppe:    Alle medlemmer af DSOG
Tid:                5.-6. april 2019
Sted:              Hindsgavl Slot, Middelfart

Deltagerliste

Indkaldelse til generalforsamling ses her.

Såfremt du ønsker at få regnskaber for 2018 samt budget for 2019 tilsendt inden generalforsamlingen kan dette rekvireres ved at sende en mail til: vibeke.kramer.lysdal@rsyd.dk

Der ydes sponsorstøtte fra industrien.

Der vil undervejs i Forårsmødet blive afholdt elektronisk afstemning, hvorfor det anbefales at medbringe smartphone, computer eller tablet.

Program følger