Gynækologiske guidelinemøder

De gynækologiske guidelinemøder, kaldet Hindsgavl-møderne, har til formål at etablere landsdækkende guidelines for håndteringen af udvalgte og afgrænsede gynækologiske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Hindsgavl-møderne. Arbejdsformen er mindre arbejdsgrupper, der fremlægger forslag til diskussion ved en årlig workshop. Guidelines lægges herefter på DSOG’s hjemmeside til kommentar i yderligere en 3 måneders periode, hvorefter vejledningen godkendes som endelig. Programmet for det følgende års workshop fastlægges af mødedeltagerne og styregruppen. Arbejdet med guidelines er åbent for alle medlemmer af DSOG.

Vejledning til udformning af guidelines er udarbejdet af redaktionsgruppen efter inspiration fra bl.a. RCOGs retninglinjer og vejledninger fra Sekretariatet for Refenceprogrammer.

Vejledning til præsentation af guidelines på Hindsgavl

Nye arbejdsgrupper 2016-2017
Tilmelding til nye guidelinegrupper, april 2017
Guideline-metodekursus

Nyhedsbrev Hindsgavl 2014
Nyhedsbrev Hindsgavl 2013

Styregruppen

Formand 
Helle V. Clausen,  Overlæge PhD
Gynækologisk-obstetrisk afd. G
Herlev Hospital
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Telefon: 3868 2731
E-mail: hv.clausen@dadlnet.dk

Medlemmer
Helga M.E. Gimbel
Agnete Vedsted-Jakobsen
Jeppe Schroll
Janne Kainsbak Andersen
Sigurd Beier Sloth
Lotte Clevin
 

Gynækologisk Guidelinemøde 2017

Fredag d. 15. september

Kl. 9.00-9.30 Ankomst og morgenkaffe

Kl. 9.30-9.35 Velkomst v /Helle Clausen    

Kl. 9.35-10.05 Sexologi v/ Tovholder Astrid Højgaard

Kl. 10.05-10.35 Kirurgisk intervention ved  HBOC v/ tovholder Helle Clausen

Kl. 10.35-10.45 Kaffe

Kl. 10.45-11.35 Gruppediskussion Sexologi/Kirurgisk behandling ved HBOC

Kl. 11.35-12.45 Tuboovariel absces v / Tovholdere Eva Dreisler& Abelone Sakse

Kl. 12.45-13.45 Frokost + indlogering

Kl. 13.45-15.00 Tromboseprofylakse ved gynækologisk kirurgi v/ Anne Mette Hvass 30 minutter, Margit Dueholm 30 min, diskussion i salen 15 min.

Kl. 15.00–15.15 Kaffe

Kl. 15.15-16.30 Social freezing, ægdonation og etik (Kirsten Tryde Macklon 30 min, Elisabeth Clare Larsen 30 min, diskussion 15 min

Kl. 16.30 Rundbold/løb

Kl.18.30 Velkomstdrink og gruppefoto

Kl.19.30 Festmiddag


Lørdag d. 16. september

Kl. 9.00-10.00 Vulvadysplasi v / Tovholder Mette Meinert

Kl. 10.00-10.30 Check-ud og kaffe

Kl. 10.30 -11.30 Endometriomer v/ Tovholder Ulla Breth Knudsen

Kl. 11.30-12.10 Opfølgningsprogram efter gynækologisk cancer v/ Pernille Jensen

Kl. 12.00-13.00 Forslag til nye guidelines og revison af ældre guidelines v/ Helle Clausen

  Kursus for tovholdere v/Helga Gimbel

Kl. 13.00 Tak for denne gang v /Helle Clause

Tilmelding
Tilmelding foregår via Safeticket
Husk at angive, om du ønsker at dele værelse og hvem du ønsker at dele værelse med. En del af enkeltværelserne kan være i ‘Huset’.
Seneste tilmelding 1. september 2017.

Datoer for fremtidige møder:
21.-22. september 2018
6.-7. september 2019
18.-19. september 2020