Kommende Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i DSOG d. 13. april 2018, i forbindelse med DSOG’s Forårsmøde på Hindsgavl Slot, Middelfart. 

Endelig dagsorden

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Beretninger fra stående udvalg

  • Undervisningsudvalget, UU
  • Efteruddannelsesudvalget, EFU

4.    Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent

5.    Revisorernes bemærkninger

6.    Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen og medlemmerne

7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12):

  • Formand
  • Næstformand

8.    Præsentation af bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra DFKO og FYGO samt præsentation af ny webmaster.

9.    Valg af medlemmer til

  • UU (4 poster, Anja Kirstein og Ina Houmann Jensen genopstiller, 2 genopstiller ikke).  
  • EFU (3 poster, Julie Hartnack Tharin, Anita Sylvest Andersen og Zohreh Ketabi genopstiller).
  • Hindsgavl styregruppe (1 post, ingen genopstiller).
  • Sandbjerg Styregruppe (2 poster, Lone Hvidman og Lise Lotte Torvin Andersen genopstiller)
  • Revisor (1 post, Jan Pelle genopstiller)

10. Eventuelt: Fremlæggelse fra subspecialiseringsudvalget

Bilag:
Bestyrelsens beretning
Beretning fra EFU
Beretning fra UU
Beretning fra Hindsgavl styregruppe
Beretning fra Sandbjerg styregruppe
Regnskab for 2017
Forslag til budget for 2018
Fremlæggelse subspecialiseringsudvalget