Kommende Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i DSOG d. 13. april 2018, i forbindelse med DSOG’s Forårsmøde på Hindsgavl Slot, Middelfart. 

Foreløbig dagsorden:

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Beretninger fra stående udvalg
       Undervisningsudvalget, UU
       Efteruddannelsesudvalget, EFU

4.    Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent

5.    Revisorernes bemærkninger

6.    Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen og medlemmerne.

7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12):
       Formand
       Næstformand

8.    Præsentation af bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra DFKO og FYGO samt præsentation af ny webredaktør

9.    Valg af medlemmer til
       UU (4 poster, Anja Kirstein og Ina Houmann Jensen genopstiller, 2 genopstiller ikke).
       EFU (3 poster, Julie Hartnack Tharin, Anita Sylvest Andersen og Zohreh Ketabi genopstiller).
       Hindsgavl styregruppe (1 post, ingen genopstiller).
       Sandbjerg styregruppe (2 poster, Lone Hvidman og Lise Lotte Torvin Andersen genopstiller)
       Revisor (1 post, Jan Pelle genopstiller)

10.   Eventuelt: Fremlæggelse fra Subspecialiseringsudvalget