Kommende Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i DSOG d. 21. april 2017, i forbindelse med DSOG’s Forårsmøde på Hindsgavl Slot, Middelfart. 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Beretninger fra stående udvalg

·      Undervisningsudvalget, UU

·      Efteruddannelsesudvalget, EFU

4.    Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent

5.    Revisorernes bemærkninger

6.    Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen og medlemmerne

7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12):

·      Videnskabelig sekretær, genopstiller ikke

·      Organisatorisk sekretær, Pia Ertberg genopstiller

·      Kasserer, Vibeke Kramer Lysdal genopstiller

8.    Præsentation af bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra FYGO

9.    Valg af medlemmer til

·      UU, 1 post, Jeannet Lauenborg genopstiller  

·      EFU, ingen poster på valg

·      Hindsgavl styregruppe, 1 post, Helle Clausen genopstiller

·      Sandbjerg Styregruppe, 2 poster, ingen genopstiller

·      Revisor, 1 post, Lene Sperling genopstiller

10. Eventuelt:

·      Nyt fra EBCOG v. Charlotte H. Søgaard

Bilag:
Bestyrelsens årsberetning
EFU årsberetning
UU årsberetning
ENTOG årsberetning
FYGO årsberetning
Obstetrisk styregruppe årsberetning
Årsregnskab