Kommende Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i DSOG d. 5 april 2019, i forbindelse med DSOG’s Forårsmøde på Hindsgavl Slot, Middelfart. 

Foreløbig dagsorden

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Beretninger fra stående udvalg

  • Undervisningsudvalget, UU

  • Efteruddannelsesudvalget, EFU

4.    Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent

5.    Revisorernes bemærkninger

6.    Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen og medlemmerne

7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12):

  • Organisatorisk sekretær, genopstiller ej

  • Kasserer, genopstiller ej

  • Videnskabelig sekretær - genopstiller

8.    Præsentation af bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra DFKO og FYGO

9.    Valg af udvalgsmedlemmer til

  • UU (2 poster, genopstiller ej).

  • EFU (2 poster, 1 genopstiller).

  • Hindsgavl styregruppe (1 post, genopstiller ej).

  • Sandbjerg Styregruppe (ingen poster på valg)

  • Revisor (1 post, Lene Sperling genopstiller)

10. Eventuelt:

Bilag: