Forårsmødet

Arrangør:       DSOG’s bestyrelse samt Region Sjælland
Målgruppe:    Alle medlemmer af DSOG
Tid:                13.-14. april 2018
Sted:              Hindsgavl Slot, Middelfart

Deltagerliste

Indkaldelse til generalforsamling ses her.

Såfremt du ønsker at få regnskaber for 2017 samt budget for 2018 tilsendt inden generalforsamlingen kan dette rekvireres ved at sende en mail til: vibeke.kramer.lysdal@rsyd.dk

Der ydes sponsorstøtte fra industrien.

Der vil undervejs i Forårsmødet blive afholdt elektronisk afstemning, hvorfor det anbefales at medbringe smartphone, computer eller tablet.

Program fredag:

09.00 - 10.00                  
Ankomst, registrering

10.00 - 24.00                  
Fri adgang til at kigge på årets postere

Når sundhed bliver politisk

10.00 - 10.05                  
Velkommen

10.05 - 10.35                  
CRISPR - Fra genredigeret foster til genetisk behandling
Jacob Giehm Mikkelsen, professor, ph.d., Aarhus Universitet

10.35 - 11.05                  
Mona Lisa - Laserbehandling af vaginalslimhinden
Charlotte Wilken, ledende overlæge, Hvidovre Hospital

11.05 - 11.30                  
Kaffepause

11.30 - 12.00                  
HPV hos ældre
Pernille Jensen, professor, overlæge, ph.d., OUH

12.00 - 12.30                  
Rødkløver mod klimakterielle gener - myter eller evidens?
Kresten Rubeck Petersen, overlæge, dr. med, Herlev Hospital

12.30 - 13.15                  
Frokost

13.15 - 13.45                  
Professorkollegiet

13.45 - 14.45                  
Foredrag af medlemmer, der i årets løb har erhvervet en ph.d. eller doktor grad.               
Præsentation ved formand for FYGO.

14.45 - 15.15
Kaffepause

15.15 - 15.45
Uddeling af priser:
Karl Brogaard prisen for bedste foredrag
AOGS prisen for bedste poster
FYGOs uddannelsespris

15.45 - 18.00                  
Generalforsamling

Kl. 18.30 er der velkomstdrink og fra kl. 19 er der middag.

Ca. kl. 21.00
Uddeling af Niels Jørgen Sechers Ærespris
 

Program lørdag:

Social ulighed i gynækologi og obstetrik.
Afholdes af Region Sjælland.

09.00 - 09.20
Social ulighed i sundhed: Hvor stort er problemet, og hvad kan sundhedsvæsenet gøre?
Søren Brostrøm, direktør, Ph.d., MPA, Sundhedsstyrelsen

09.20 - 09.40
Social ulighed i sundhed - et nødvendigt onde eller et ”call for action? ”
Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, dr.med., Holbæk Sygehus  

09.40 - 10.00                    
Lige børn leger bedst
Rolf Horne, Projektsygeplejerske, Ph.d.     

10.00 - 10.15                                          
Kaffepause

10.15 - 10.35                    
Lolland Falster undersøgelsen - mulighed for forskning i social ulighed LOFUS
Projektchef Randi Jepsen, Projektsygeplejerske, Ph.d. 

10.35 - 10.55                    
Ulighed i cervix cancer
Susanne Dalton, læge, Ph.d., seniorforsker Kræftens Bekæmpelse

10.55 - 11.15                                          
Kaffepause

11.15 - 11.35                    
Ulighed i obstetrikken
Anna Aabakke, 1. reservelæge, Ph.d. Gyn Obs afd. Holbæk Sygehus

11.35 - 11.55                    
Vil kunstig intelligens i sundhedsvæsenet udjævne eller øge social ulighed i sundhed ?
Anna Pors Nielsen, læge, Ph.d.-studerende,  Translational Disease Systems Biology Group, SUND, KU

11.55 - 12.15                    
Sådan opleves ulighed
Alexandra Jønsson, cand scient anth., Ph.d. kandidat, Forskningsenheden for almen Praksis

12.15 - 12.45                                          
Diskussion med oplægsholderne i panel

12.45                                
Sandwich to go og afsked