Infomation om de specialespecifikke kurser (U-kurser) i Gynækologi og Obstetrik

A) Oversigt over de 10 årlige kurser (på Sundhedstyrelsens hjemmeside) samt oversigt 2017 (okt. 2016) og 2018 (okt. 2017)

og

B) Undervisningsmateriale, programmer m.v. er at finde på CourseSites by Blackboard

Det drejer sig om:

- Deltager information** 
- Program for kurset**
- Materiale til brug for forberedelsen til kurset
- Præsentationer (powerpoint)
- Artikler m.v.

Du får adgang til Blackboard via et login, der sendes til dig fra hovedkursuslederen Marie Søgaard, som en del af velkomsten som hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik.

Du har adgang til alt materialet fra alle kurser indtil du har deltaget i alle kurserne. Materiale kan downloades til Mac/PC.

**OBS: sendes endvidere via mail fra delkursuslederne ca. 4 uger før kurset.

Dokumentation for kursusdeltagelse (obligatorisk)
Dokumentation for deltagelse i U-kurser – ark til underskrift fra alle delkursusledere

Endelig godkendelse af kursusdeltagelse fra hovedkursuslederen (obligatorisk)
Godkendelsesprocedure for speciale specifikke kurser (U-kurser) via logbognet.dk

Godkendelseprocedure for de specialespecifikke kurser (U-kurser) - hvis du ikke bruger logbognet.dk.
Send “ark med underskrifter” til Marie Søgaard, Nederste Torpenvej 3D, 3050 Humlebæk inkl. frankeret svarkuvert med din egen adresse. OBS: der skal ikke sendes kursusbeviser for SOL eller andre kurser til hovedkursuslederen.

Kontakt
Hovedkursusleder Marie Søgaard
E-mail: mariesoegaard@dadlnet.dk
Mobil: 28947990