Fælles temadag om fosterovervågning

  • Helsingborg, Sverige

Den 1. oktober 2015 afholder den danske og svenske fosterovervågningsgruppe en fælles temadag om fosterovervågning i Helsingborg, Sverige – hertil inviteres alle interesserede læger og jordemødre i Danmark.

Hjemmeside