Gynækologiske guidelinemøder

De gynækologiske guidelinemøder, kaldet Hindsgavl-møderne, har til formål at etablere landsdækkende guidelines for håndteringen af udvalgte og afgrænsede gynækologiske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Hindsgavl-møderne. Arbejdsformen er mindre arbejdsgrupper, der fremlægger forslag til diskussion ved en årlig workshop. Guidelines lægges herefter på DSOG’s hjemmeside til kommentar i yderligere en 3 måneders periode, hvorefter vejledningen godkendes som endelig. Programmet for det følgende års workshop fastlægges af mødedeltagerne og styregruppen. Arbejdet med guidelines er åbent for alle medlemmer af DSOG.

Vejledning til udformning af guidelines er udarbejdet af redaktionsgruppen efter inspiration fra bl.a. RCOGs retninglinjer og vejledninger fra Sekretariatet for Referenceprogrammer.

Tilmelding til Gynækologisk Guidelinemøde 2018
Guidelinemødet afholdes på Hindsgavl Slot d. 21.-22. september 2018 med start fredag kl. 9.00 og afslutning lørdag kl. 13.00.
 
Tilmelding til årets møde er nu lukket
Spørgsmål vedr. tilmelding kan sendes til Sigurd Beier Sloth på e-mail: sbs@dadlnet.dk
 
Priser:
Early bird (tilmelding før d. 7.9.2018)
Deltagelse MED overnatning: 2000 kr.
Deltagelse UDEN overnatning: 1200 kr.

Sen tilmelding (efter d. 7.9.2018):
Deltagelse MED overnatning: 2500 kr.
Deltagelse UDEN overnatning: 1500 kr.

OBS: Man kan IKKE deltage i dele af arrangementet uden at betale. Det er IKKE muligt at betale via EAN-nr. 

Vejledning til præsentation af guidelines på Hindsgavl
Guideline-metodekursus

Styregruppen

Formand 
Helle V. Clausen,  Overlæge PhD
Gynækologisk-obstetrisk afd. G
Herlev Hospital
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Telefon: 3868 2731
E-mail: hv.clausen@dadlnet.dk

Medlemmer
Jeppe Schroll
Janne Kainsbak Andersen
Sigurd Beier Sloth
Lotte Clevin
Ellen Løkkegaard
Jeannette Bing Lauritzen

Gynækologisk Guidelinemøde 2018 - Foreløbigt program

Fredag d. 21. september

Kl. 9.00-9.30 Ankomst og morgenkaffe
Kl. 9.30-9.35 Velkomst v/ Helle Clausen     
Kl. 9.35-10.35 Guideline: Abortus habitualis + oplæg v/ Henriette Svare
Kl 10.35-11.00 Guideline: Udredning for infertilitet + oplæg v/ Anna Klajnbard
Kl. 11.00-11.30 Guideline: Behandling af uterine årsager + oplæg v/ Bugge Nøhr
Kl. 11.30-11.45 Kaffe
Kl. 11.45-12.45 Guideline: Pulje NKR cervixdysplasi + oplæg v/ Lone Kjeld Petersen
Kl. 12.45-13.45 Frokost + indlogering
Kl. 13.45-14.15 Guideline: Behandling af tubar faktor + oplæg v/ Christian Rifbjerg
Kl. 14.15-15.15 Cindy Farquhar. “Evidence based medicine – the promise, the reality...” Foredrag af inviteret foredragsholder, diskussion i salen 15 min
Kl. 15.15–15.30 Kaffe
Kl. 15.30-16.15 Guideline: Inkontinens + oplæg v/ Helga Gimbel
Kl. 16.30 Rundbold/løb

Kl.18.30 Velkomstdrink og gruppefoto
Kl.19.30 Festmiddag
Surprise: Festtale ved indbudt gæst

Lørdag d. 22. september

Kl 09.00-09.30 Nyeste evidens inden for behandling af tidlig graviditets komplikationer. Oplæg til revision af guideline v/ Øjvind Lidegaard
Kl. 09.30-10.00 Guideline: Tranexamsyre ifm. hysterektomi + oplæg v/ Kresten R Petersen
Kl. 10.00-10.30 Check-ud og kaffe
Kl. 10.30 -11.00 Guideline: Behandling af fibromer + oplæg v/ medlemmer af gruppen
Kl. 11.00-12.00 Lil Valentin IOTA – praktisk, klinisk anvendelse. Foredrag af inviteret foredragsholder
Kl. 12.00-12.30 Forslag til nye guidelines og revison af ældre guidelines v/ Helle Clausen
Kursus for tovholdere v/ Helga Gimbel
Kl.  12.30 Tak for denne gang v/ Helle Clausen

Endvidere oplæg til revison af guideline 2019 - Medicinsk abort inkl. flowchart + oplæg v/ Øjvind Lidegaard

Datoer for fremtidige møder:
6.-7. september 2019
18.-19. september 2020
10.-11. september 2021