Gynækologiske guidelinemøder

De gynækologiske guidelinemøder, kaldet Hindsgavl-møderne, har til formål at etablere landsdækkende guidelines for håndteringen af udvalgte og afgrænsede gynækologiske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Hindsgavl-møderne. Arbejdsformen er mindre arbejdsgrupper, der fremlægger forslag til diskussion ved en årlig workshop. Guidelines lægges herefter på DSOG’s hjemmeside til kommentar i yderligere en 3 måneders periode, hvorefter vejledningen godkendes som endelig. Programmet for det følgende års workshop fastlægges af mødedeltagerne og styregruppen. Arbejdet med guidelines er åbent for alle medlemmer af DSOG.

Vejledning til udformning af guidelines er udarbejdet af redaktionsgruppen efter inspiration fra bl.a. RCOGs retninglinjer og vejledninger fra Sekretariatet for Refenceprogrammer.

Vejledning til præsentation af guidelines på Hindsgavl

Nye arbejdsgrupper 2016-2017
Tilmelding til nye guidelinegrupper, april 2017
Guideline-metodekursus

Nyhedsbrev Hindsgavl 2014
Nyhedsbrev Hindsgavl 2013

Styregruppen

Formand 
Helle V. Clausen,  Overlæge PhD
Gynækologisk-obstetrisk afd. G
Herlev Hospital
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Telefon: 3868 2731
E-mail: hv.clausen@dadlnet.dk

Medlemmer
Helga M.E. Gimbel
Agnete Vedsted-Jakobsen
Jeppe Schroll
Janne Kainsbak Andersen
Sigurd Beier Sloth
Lotte Clevin
 

Gynækologisk Guidelinemøde 2016

Det Gynækologiske Guidelinemøde 2016 afholdes på Hindsgavl slot d. 16. og 17. september med start fredag kl. 9.00 og afslutning lørdag kl. 12.30.

Program

Fredag d. 16. september

Kl. 9.00-9.30 Ankomst og morgenkaffe

Kl. 9.30-9.35 Velkomst ved Helle Clausen

Kl. 9.35-10.05 Cytologi, HPV og opfølgning efter hysterektomi på ikke-malign indikation (Helga Gimbel)

Kl. 10.05-10.35 Ultralydsscanning af endometriet hos asymptomatiske postmenopausale kvinder (Eva Dreisler)

Kl. 10.35-11.05 Behandling af ekstrauterin graviditet (Torur Dalsgaard)

Kl. 11.05-11.15 Kaffe

Kl. 11.15-12.00 Kirurgisk provokeret abort i 1. trimester (Øjvind Lidegaard)

Kl. 12.00-12.30 Ida Donkin, post doc PhD: Prækonceptionel adfærd – påvirker mandens livsstil barnets udvikling? Præsentation af studier indenfor transgenerational epigenetisk arvelighed

Kl. 12.30-13.30 Frokost + indlogering

Kl. 13. 30-14.45 Gruppediskussion af guidelines om ekstrauterin graviditet og ultralydsscanning af endometriet i hvert sit grupperum.

Kl. 14.45–15.00 kaffe

Kl. 15.00-16.30 John Brodersen, professor i almen medicin, Nykøbing Falster Sygehus: Tilsigtede gavnlige virkninger og de utilsigtede skadelige virkninger af screening

Kl. 16.30 Rundbold/løb

Kl. 18.30 Velkomstdrink og gruppefoto + fest


Lørdag d. 17. september

Kl. 9.00-10.00 Håndtering af ovariecyster (Poul Bak)

Kl. 10.00-10.30 Check-ud og kaffe

Kl . 10.30 -11.30 Postmenopausal hormonterapi med udgangspunkt i NICE guideline (Ellen Løkkegaard)

Kl. 11.30-12.00 Afrapportering fra Danish Cancer Group vedr. ovariecancer (Berit Mosgaard)

Kl. 12.10-12.40 Afrapportering af National Klinisk Retningslinje vedr. urininkontinens (Jimmy Elers)

Kl. 12.40-13.00 Forslag til nye guidelines og revison af ældre guidelines ved Helle Clausen og kursus for tovholdere ved Helga Gimbel

Kl. 13.00 Tak for denne gang ved Helle Clausen

Tilmelding
Fristen for tilmelding var 1. september 2016. 
Hvis du ikke har nået at tilmelde dig og fortsat ønsker at deltage, bedes du sende en e-mail til Sigurd Beier Sloth, sbs@dadlnet.dk
Du vil herefter modtage en e-mail med besked om din tilmelding. 

Husk, at angive om du ønsker at deltage i mødet med overnatning (pris: 2000 kr) eller uden overnatning (pris: 1000 kr).
Husk også at angive om du ønsker at dele værelse og evt. hvem du ønsker at dele værelse med. 
En del af enkeltværelserne kan være på Byggecentrum.

Datoer for fremtidige møder:
15.-16. september 2017
21.-22. september 2018
6.-7. september 2019
18.-19. september 2020