Gynækologiske guidelinemøder

De gynækologiske guidelinemøder, kaldet Hindsgavl-møderne, har til formål at etablere landsdækkende guidelines for håndteringen af udvalgte og afgrænsede gynækologiske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Hindsgavl-møderne. Arbejdsformen er mindre arbejdsgrupper, der fremlægger forslag til diskussion ved en årlig workshop. Guidelines lægges herefter på DSOG’s hjemmeside til kommentar i yderligere en 3 måneders periode, hvorefter vejledningen godkendes som endelig. Programmet for det følgende års workshop fastlægges af mødedeltagerne og styregruppen. Arbejdet med guidelines er åbent for alle medlemmer af DSOG.

Vejledning til udformning af guidelines er udarbejdet af redaktionsgruppen efter inspiration fra bl.a. RCOGs retninglinjer og vejledninger fra Sekretariatet for Refenceprogrammer.

 

Nye grupper til guidelines 2017/2018
Man kan melde sig nu og frem til 1. november 2017.

Tilmeld dig hos tovholderen. Tovholderen sammensætter gruppen efter tilmeldinger og der tages hensyn til en bred alders- og geografisksammensætning.

  • Fibromer/Esmya opdatering + anden behandling tovholder: Charlotte Møller, (Skejby) mailadr: Charlotte.Moeller@rm.dk

  • Medicinsk behandling af urininkontinens, Helga Gimbel,(Roskilde) mail adr: helga@dadlnet.dk . Ny titlen: Behandling af urgency urininkontinens. Udarbejdes i samarbejde med DUGS. Mail: Niels.Klarskov@regionh.dk

  • Fertilitetsguidelines: Sammen med Dansk Fertilitets Selskab
    Behandling af uterine årsager: Tovholder Bugge Nøhr( Herlev) mailadr: bugge.noehr@regionh.dk Behandling af tubar faktor: Tovholder Christian Rifbjerg ( Herlev) mailadr: Christian.rifbjerg@regionh.dk
    Udredning for infertilitet: Tovholder Anna Klajnbard (Herlev) mailadr: anna.klajnbard@regionh.dk

  • Abortus habitualis: Tovholder Henriette Svarre Nielsen ( Rigshospitalet) mailadr: Henriette.svarre.nielsen@regionh.dk 

Vejledning til præsentation af guidelines på Hindsgavl
Guideline-metodekursus
 

Styregruppen

Formand 
Helle V. Clausen,  Overlæge PhD
Gynækologisk-obstetrisk afd. G
Herlev Hospital
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Telefon: 3868 2731
E-mail: hv.clausen@dadlnet.dk

Medlemmer
Agnete Vedsted-Jakobsen
Jeppe Schroll
Janne Kainsbak Andersen
Sigurd Beier Sloth
Lotte Clevin
Ellen Løkkegaard
 

Gynækologisk Guidelinemøde 2017

Deltagerlisten kan læses her.

Fredag d. 15. september

Kl. 9.00-9.30 Ankomst og morgenkaffe
Kl. 9.30-9.35 Velkomst v /Helle Clausen
Kl. 9.35-10.05 Sexologi v/ Tovholder Astrid Højgaard
Kl. 10.05-10.35 Kirurgisk intervention ved HBOC v/ tovholder Helle Clausen
Kl. 10.35-10.45 Kaffe
Kl. 10.45-11.35 Gruppediskussion Sexologi/Kirurgisk behandling ved HBOC
Kl. 11.35-12.35 Tuboovariel absces v / Tovholdere Eva Dreisler & Abelone Sakse
Kl. 12.35-12.45 Tranexamsyre ifm. hysterektomi – Resultater fra DHHD v/ Märta Topsøe
Kl. 12.45-13.45 Frokost + indlogering
Kl. 13.45-15.00 Tromboseprofylakse ved gynækologisk kirurgi v/ Anne Mette Hvass 30 minutter, Margit Dueholm 30 min, diskussion i salen 15 min.
Kl. 15.00–15.15 Kaffe
Kl. 15.15-16.30 Social freezing, ægdonation og etik (Kirsten Tryde Macklon 30 min, Elisabeth Clare Larsen 30 min, diskussion 15 min
Kl. 16.30 Rundbold/løb

Kl.18.30 Velkomstdrink og gruppefoto
Kl.19.30 Festmiddag

Lørdag d. 16. september

Kl. 9.00-10.00 Vulvadysplasi v / Tovholder Mette Meinert - samt del II
Kl. 10.00-10.30 Check-ud og kaffe
Kl. 10.30 -11.30 Endometriomer v/ Tovholder Ulla Breth Knudsen
Kl. 11.30-12.10 Opfølgningsprogram efter gynækologisk cancer v/ Pernille Jensen
Kl. 12.00-13.00 Forslag til nye guidelines og revison af ældre guidelines v/ Helle Clausen
Kursus for tovholdere v/Helga Gimbel
Kl. 13.00 Tak for denne gang v /Helle Clausen

Datoer for fremtidige møder:
21.-22. september 2018
6.-7. september 2019
18.-19. september 2020