Flere piger tager imod tilbuddet om HPV-vaccination

Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at andelen af HPV-vaccinerede piger fra årgang 2004 er steget fra 12% til 55% på landsplan siden maj 2017. DSOG glæder sig over, at stadig flere piger og deres forældre sig ja tak til vaccinen.

Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse står sammen bag informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft”, læse mere op indsatsen her

Read More

EFTERLYSNING - Forslag til multicenterstudier

DSOGs professorkollegium har i foråret 2018 nedsat en styregruppe for Dansk konsortium for multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrikhvor alle interesserede har kunnet søge en plads. Navnene på de 13 medlemmer af styregruppen kan ses her.

Styregruppen vil i den kommende tid arbejde på at organisere og igangsætte de første landsdækkende studier. I den forbindelse kan alle interesserede enkeltpersoner, forskergrupper eller guidelinegrupper med gode ideer til sådanne projekter indsende en projektskitse til styregruppen.

Styregruppen holder sine næste møder den 11/1 og 4/4 2019. Forslag der er konsortiet i hænde minimum 1 uge før et møde, vil blive vurderet på førstkommende møde.

Read More

DSOG's maternelle mortalitetsgruppe søger nye medlemmer

DSOG’s maternelle mortalitetsgruppe søger nye medlemmer til erstatning af afgående medlemmer.

Gruppen har i en længere årrække overvåget dødsfald blandt gravide, fødende og barslende kvinder i Danmark ved identifikation af disse gennem de nationale sundhedsregistre og siden gennemgang af dødsfald mhp klassifikation og læring.

Er du interesseret så send ansøgning inkl. kort CV til DSOG’s formand Hanne Brix Westergaard hbw@dadlnet.dk  

Frist for ansøgning torsdag d. 22.11.18.

 

Read More

Efterårsmødet, 9.-10. november 2018

Så er programmet for Efterårsmødet 2018 på plads og tilmeldingen er åben. Overskriften for fredagens program er “Patienten er kritisk inficeret - hvordan har lægen det?”. FYGO arrangerer lørdagens program med temaet “Kønsidentitet og seksualitet - mødet med Sundhedsvæsenet”. Læs det fulde program og tilmeld dig her

Read More

Associate Editor for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) - frist 15.11.18

I overensstemmelse med NFOGs vedtægter er der brug for en ny dansk Associate Editor ved Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 1. Januar 2019.

Akademiske kvalifikationer er en forudsætning for ansættelse og kandidaten skal være specialist i Obstetrik og Gynækologi.  Redaktionsarbejde giver erfaring og indblik i videnskabeligt publikationsarbejde og er en meriterende akademisk indsats.

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Hanne Brix Westergaard

inden d. 15. november 2018 på mail:  hbw@dadlnet.dk

Read More

Nyt udspil fra danske regioner - “Godt fra start – fremtidens omsorg for nye familier”.

Danske Regioner har i går offentliggjort deres udspil “Godt fra start – fremtidens omsorg for nye familier”.

DSOG ser med glæde på de tiltag som Danske Regioner (DR) har offentliggjort. Vi hæfter os dog samtidigt ved, at DR bemærker, at der er behov for at tilføre fødeområdet mere økonomi.

Så kære kolleger, vi aner en smule lys forude og holder fortsat gryden i kog. TAK til alle Jer der har bidraget til at tydeliggøre de udfordringer fødeområdet står overfor og tak fordi I igen og igen har italesat behovet for et økonomisk løft! 

Du kan læse udspillet her

Mange hilsner

Hanne Brix Westergaard

DSOGs formand

Read More