Status på Planen for overvågning og tilsyn med Regionernes brug af lægemidler (Misoprostol) til igangsætning af fødsler.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en midtvejsstatus for Planen for overvågning og tilsyn med Regionernes brug af lægemidler (Misoprostol) til igangsætning af fødsler.

Statusredegørelsen er sendt til Folketinget og den er lagt ud på SSTs hjemmeside sammen med en kort nyhedsmeddelelse. Der er opfølgende møde i Sundhedsstyrelsen i september.