Obstetrisk guidelinemøde 2018

Der er nu åbent for tilmelding til det obstetriske guidelinemøde d. 18.-20. januar 2018.

Vær opmærksom på, at der er begrænsede antal pladser til mødet og stor efterspørgsel. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Dog vil medlemmer af guidelinegrupper, der tilmelder sig før udløbsfristen, blive opprioriteret.

Prisen for mødet er i år hævet med 200 kr på grund af stigende priser på Christiansminde.

Medlemmer af DSOG

Medlemmer af DSOG: Tilmelding via https://obstetriskguidelinemoede.nemtilmeld.dk/
Al henvendelse omkring tilmelding og værelsesfordeling kan rettes til Tilmelding.sandbjerg2018@gmail.com

Ikke-medlemmer af DSOG

Jordemødre og læger, der ikke er medlem af DSOG, men deltager i en guidelinegruppe, kan deltage i Sandbjergmødet den dag, guidelinen fremlægges, og kan - såfremt der er plads og det ønskes - deltage i hele mødet. Tilmelding mailes til cba@rn.dk med angivelse af

Navn                                                                                                                                                                                                            
Adresse                                                                                                                                                                                        
Telefonnummer                                                                                                                                                                             
Arbejdssted og stilling
Deltager du i arbejdsgruppe og/eller er du repræsentant for jordemoderforeningen?                                  
Har du fødevareallergi/er du vegetar/spiser du svinekød?
Ønsker du at deltage i dele af mødet eller hele mødet hvis muligt. Se ovenfor.
Deltager du i Føtosandbjergmødet?

Der er reserveret 2 pladser til repræsentanter for jordemoderforeningen.

Priser

Deltagelse i hele mødet med overnatning i flersengsværelse: 2600 kr             
Deltagelse i hele mødet med overnatning i enkeltværelse: 3000 kr. (Obs. begrænset antal)
Deltagelse enkelt dag 9.00-17.00: 650 kr
Deltagelse enkelt dag 9.00-22.00: 950 kr

Betaling efter du har modtaget bekræftelse pr mail.

Læs programmet for Obstetrisk guidelinemøde 18.-20. januar 2018 her. (ekstern hjemmeside)