Nationalt møde vedr. Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

En gruppe obstetrikere på Rigshospitalet indkalder til et nationalt møde vedrørende brug af Magnesiumsulfat ved præterm fødsel d. 6. september 2018. Der ønskes deltagelse af repræsentanter fra et bredt udsnit af de obstetriske afdelinger i landet såvel som neonatologer til en diskussion af, og forhåbentlig opnåelse af konsensus om, hvorvidt vi i Danmark er klar til at implementere brugen af Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel.

I samarbejde med MASP-gruppen udarbejdes en dagsorden, som følger senere.

Mødet afholdes i Auditorium 2 på Rigshospitalet kl 14-18

Tilmelding skal ske senest d. 31. august på mail Berit.Woetmann.Pedersen@regionh.dk  

Gruppen har udarbejdet et skrift, som kan læses nedenunder 

Betænkning vedrørende brug af magnesium-sulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel