Invitation til møde om obstetrisk kodning og opfordring til at indsende abstracts

DSOG og Jordemoderforeningen afholder det årlige møde om obstetrisk kodning - forskning og kvalitetssikring torsdag den 21. marts kl 12.30-17.00

Vi opfordrer hermed alle der har lyst til at præsentere et forskningsprojekt baseret på obstetriske register-data til at sende et abstract til lkrb@regionsjaelland.dk eller lene.friis.eskildsen@regionh.dk senest den 1. marts.

Foreløbigt program

Obstetrisk kodning, forskning og kvalitetssikring

Torsdag d. 21. marts 2018 kl. 13 - 17, Rigshospitalet, Auditorium 93.

Arrangører: DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitetssikring og nomenklatur, 
og Jordemoderforeningen.

Målgruppe: Obstetrikere, føtalmedicinere, gynækologer, sekretærer og jordemødre

12.30-13.00 Ankomst og sandwich

13.00 -13.10 Introduktion og velkomst. Hanne Brix Westergaard, formand for DSOG.

13.10-13.30 Ny registreringspraksis for igangsættelse, ve-stimulation, og sectio. Er den fuldt implementeret? Lene Friis Eskildsen og repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen.

 13.30- 13.45 Kodning af planlagte og ikke planlagte vaginale fødsler af underkropspræsentation med og uden sectio. Lone Krebs og Lene Friis Eskildsen

13.45 -14.00 Udtræk fra MFR på E-sundhed. Nu og i fremtiden. Repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen.

14.00-14.15 LPR3. Richard Farlie og Lene Friis Eskildsen

14.15-14.30 Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Charlotte Brix Andersson

14.30-14.50 Kaffepause

14.50-15.15 Digitalisering af vandrejournalen. Nanna Skovgaard (Sundheds- og Ældreministeriet)

15.15-15.30 Patient Rapporterede Oplysninger, Repræsentant fra PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen (ikke bekræftet) 

 15.30-15.40 Ny kodevejledning til Familieambulatorier, Margrethe Møller

15.40-15.50 Diverse ændringer, nye koder mv, Richard Farlie og Lene Friis Eskildsen

16.00-16.45  Præsentation af projekter der anvender data fra Fødselsregisteret

16.45-17.00 Diskussion og afrunding 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er obligatorisk (af hensyn til forplejning): https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/106/