Niels Jørgen Sechers Ærespris

Niels Jørgen Sechers Ærespris er blevet oprettet i 2017 for at ære en person i DSOG, der gennem et langt virke inden for Obstetrik og Gynækologi, har haft en helt særlig betydning for fagets udvikling.
Niels Jørgen Secher har gennem hele sit virke været en karismatisk og innovativ læge, der som kliniker, forsker, underviser og professor har haft en markant og afsmittende effekt på sine omgivelser. Niels Jørgen Sechers ildhu, engagement og sans for at gå nye veje har i særlig grad sat sit præg på obstetrikken, men også været en inspirationskilde for den gynækologiske del af specialet.  Niels Jørgen Sechers tilgang til lægerollen og til faget Obstetrik og Gynækologi har ikke været bundet af traditioner og vanetænkning og har derigennem haft en særlig betydning for fagets udvikling- en innovativ tilgang, hvis eksempel står til at følge.
Niels Jørgen Secher har haft en ganske særlig evne til at inspirere og motivere yngre læger til at engagere sig i forskning og talrige er de speciallæger, hvis karriere har nydt godt af samarbejdet med Niels Jørgen Secher.

Niels Jørgen Sechers virke har været vigtigt for mange, betydende for de fleste og afgørende for faget. Det er i denne ånd prisen oprettes, og det er i denne ånd prisen bliver tildelt.

Læs hele nyheden herunder...

Read More

STOP HPV - STOP Livmoderhalskræft kampagnen

I dag lanceres en stor informationskampagne for at øge tilslutningen til HPV vaccinationsprogrammet. Kampagnen er nøje planlagt i samarbejde med et bredt netværk af myndigheder, faglige organisationer og patientforeninger.

DSOG er partner i kampagnen og flere medlemmer medvirker i informationsmaterialet. Hjælp os med at udbrede kampagnen - like og del Facebook siden - og udbred kendskabet til hjemmesiden.

De øvrige partnere i kampagnen er:

Sundhedsstyrelsen
Lægeforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Danske Regioner
Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Almen Medicin
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Dansk Pædiatrisk Selskab
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker
Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker
Sex & Samfund
Patientforeningen Kræft i Underlivet

Read More

DSOG støtter Sundhedsstyrelsens udtalelser om HPV vaccinen

DSOG støtter entydigt Søren Brostrøms udtalelser i dagens kronik i Berlingske, hvor han bl.a. skriver: »Overlæge Jesper Mehlsen skyder forbi skiven med sit indlæg i Berlingske 6. maj, hvor han sår tvivl om vaccinens sikkerhed. Der de sidste ti år løbende er kommet store og grundige videnskabelige undersøgelser, som både bekræfter HPV-vaccinernes betydelige forebyggende effekt på livmoderhalskræft, herunder deres langtidsvirkning, og bekræfter deres sikkerhed.« 

''HPV-vaccinen er effektiv. Den forebygger livmoder-halskræft. Og den er lige så sikker som andre vacciner'' , Søren Brostrøm, Berlingske, 9. maj 2017 (- desværre kun for abonnenter)

Read More

New trends in reproductive medicine

ReproUnion is a cross border collaboration between Sweden and Denmark within the area of reproductive medicine in the Oresund Region, funded by EU Interreg V. We are world leading in overcoming infertility and in meeting future demands of managing and preventing infertility problems.

ReproUnion is proud to welcome you to our conference in May on the theme “New trends in reproductive medicine: The bridge between science and society”.

May 10-11, 2017
Quality Hotel View
Hyllie Stationstorg 29, Malmø, Sweden

Sign up
Program

Read More

Ønsker du medlemskab af DSOG?

DSOG og FYGO’s medlemsregister håndteres af Lægeforeningens medlemsservice, som pr. 1. april 2017 implementerede et nyt IT system. Dette IT system varetager hele Lægeforeningens IT, herunder hjemmesiden www.læger.dk

Som konsekvens heraf har Lægeforeningen anmodet om, at vi fremover ved ind- og udmeldelser anvender Lægeforeningens IT system direkte. Derfor kan vi ikke længere tilbyde indmeldelse via vores egen hjemmeside www.dsog.dk, men henviser nu til www.læger.dk. Det er desværre ikke en helt logisk vej man skal følge, men her følger en guide.

Søren Lunde
Webredaktør

Read More

DSOG's Forårsmøde 2017

I de smukke omgivelser på Hindsgavl Slot afholder vi vanen tro DSOG's Forårsmøde fra 21.-22. april 2017.
Fredagens videnskabelige program omhandler i år kvalitetssikring og kliniske kvalitetsdatabaser i gynækologi og obstetrik, mens lørdagens program, som arrangeres af Gynækologisk og Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet, omhandler screening i gynækologi og obstetrik.
I år er der endvidere Revy i forbindelse med festmiddagen, ligesom vores husorkester spiller op til dans senere. Vel mødt til nogle spændende faglige dage med gode kolleger fra hele Danmark.

Læs programmet og  se deltagerlisten.

Read More

Tilmeldning til nye gynækologiske guidelinegrupper

Tilmeldingsfristen er 15. april 2017

Marie Louise Grøndahl: Marie.Louise.Groendahl@regionh.dk "Timing fra OPU til laboratoriemæssige procedurer"

Anna Klajnbard: anna.klajnbard@regionh.dk "Udredning af kvinden forud for fertilitetsbehandling"

Ulla Breth Knudsen: ullaknud@rm.dk
"Tromboembolisk udredning og behandling i relation til fertilitetsbehandling"

DSOG-guidelines omhandlende:

"Uterine årsager til infertilitet". Tovholder Bugge Nøhr

"Kirurgisk behandling af tubar årsag til infertilitet". Tovholder Christian Rifbjerg Larsen.

Fertilitetsguidelines fremlægges til godkendelse på DFS årsmøde til marts 2018, og vil også komme til diskusion og godkendelse på Hindsgavlmødet i september 2018. 

Den gynækologiske styregruppe

Read More

Engangstilbud om screening for HPV i livmoderhalsen til kvinder født før 1948

I regi af Regeringens Kræftplan IV er det vedtaget, at alle kvinder født før 1948 skal have et ekstraordinært engangstilbud om HPV-test fra livmoderhalsen i 2017. De praktiserende læger vil modtage et informationsbrev samtidigt med kvindernes tilbud i alle regioner fra d 15. marts.

Metode for HPV- test og opfølgning på svar er identisk med det ordinære screeningtilbud til 60-64- årige, og der vil som vanligt blive påført opfølgningskoder/anbefalinger på svarene fra patologiafdelingerne. Såfremt der påvises HPV type 16 eller 18, i Region Hovedstaden også ved påvisning af andre risiko-HPV-typer, henvises kvinden efter samme retningslinjer, som er gældende for de 60-64-årige kvinder med positiv HPV-test.

Der har været diskussion i arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen om det hensigtsmæssige i en øvre aldersgrænse for kvinder i dette tilbud, men beslutningen er taget politisk og er ikke til at ændre.

Ved tvivl om behovet for deltagelse for den enkelte kvinde, vil de praktiserende læger rette henvendelse til en speciallæge i gynækologi.

Der vil blive fulgt op på resultaterne af engangstilbuddet efterfølgende.

Link til: Informationsbrevet til de praktiserende læger og invitationsbrevet til kvinderne

Helle Kirkeby
Arbejdsgruppen for opfølgning af screening for livmoderhalskræft

Read More

CPH:DOX: Jaha's Promise

Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX har stablet et helt særligt arrangement på benene, som er meget aktuelt og relevant for gynækologer - både studerende og uddannede.

Den 17. marts kl. 12 i Bremen Teater viser CPH:DOX en dokumentar, der hedder Jaha's Promise, som følger kvinden Jaha Dukureh, der som lille blev omskåret i Gambia, hvor hun kommer fra. Jaha's Promise er en gribende fortælling om en ung piges kamp for sin egen krop, om at have modet til at konfrontere sin far, politikere og det omkringliggende samfund. Et yderst vigtigt politisk vidnesbyrd i en verden, hvor over 200 millioner kvinder lever med katastrofale konsekvenser af omskæring, som fortsat praktiseres i 30 lande. Historien om Jaha er således en historie om utallige kvinders lidelser - og om en enkelt kvinde med modet til at konfrontere et globalt tabu, der som få andre emner kan dele vandene.

Efter filmvisningen vil Jaha selv holde et oplæg om omskæring og hendes politiske kamp.

En billet koster 85 kroner. Er du medlem af DSOG, giver CPH:DOX 20 % i rabat. Billetter kan bookes hos Nina på nina@doxlab.dk

Read More

Severe Obsteteric Complications, Rigshospitalet 18. - 19. maj 2017

Deltag i en International konference om alvorlige komplikationer ved fødsler.

18. – 19. maj er Rigshospitalet vært ved en international konference om alvorlige obstetrisk komplikationer. Hør state-of-the-art på området og få et indblik i nyeste forskning, international konsensus på området og fremtidige prioriteringer.

Konferencen afsluttes med et ph.d.-forsvar om betydningen af kejsersnit for sjældne, alvorlige komplikationer ved efterfølgende fødsler. 

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her

Read More

Angusta (misoprostol) godkendt til igangsættelse af fødsel

Misoprostol præparatet Angusta er langt om længe er blevet registreret og godkendt til igangsættelse af fødsler og tilgængeligt i handel fra 10. april 2017.

Til Dagens Medicin udtaler Formand Thomas Larsen: »Det har været et off-label præparat, som vi har stor tiltro til, og som vi har lavet mange undersøgelser af. Der har været en mangeårig disputs omkring det, fordi nogen mente, at det var usikkert, bl.a. fordi det blev fabrikeret i Indien,« siger Thomas Larsen og fortsætter: »Nu har det været igennem en masse test på universitetet i Lund, og nu er det blevet godkendt,« siger Thomas Larsen.
»Grunden til at vi pipper om det, er fordi vi gerne vil skabe tryghed omkring det lægemiddel. Der er nogen, der har skabt usikkerhed omkring det gennem årene, og det har været trist, for det var ikke på et ordentligt grundlag. Når vi melder ud er det for at markere over for de gravide og fødende, at det er et godt, trygt og sikkert lægemiddel,« siger Thomas Larsen.

Læs artikel fra Dagens Medicin: Gynækologer glæder sig over godkendelse af middel til igangsættelse af fødsler.

Read More

Styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for fødsler søger lægelig repræsentant for Region H

Databasen er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og styregruppen består, ud over af administrativt personale og repræsentanter fra andre selskaber, af en obstetriker og en jordemoder fra hver af de 5 regioner.

Styregruppen mødes en gang om året, i januar, til national audit. Her gennemgås indikatorresultaterne og indikatorernes relevans og udformning diskuteres. Samtidig foregår hele tiden en revision af indikatorsættet med udvikling af nye indikatorer. I 2017 er der desuden planlagt en udvidet audit hvor styregruppen mødes 2 dage i efteråret.

Ansøgere med erfaring i obstetrisk kvalitetssikring vil blive foretrukket.

Kortfattet ansøgning og CV bedes stilet til Charlotte Brix Andersson: cba@rn.dk

Ansøgningsfrist 15. marts 2017

Read More