Associate Editor for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

I overensstemmelse med NFOGs vedtægter er der brug for en ny dansk Associate Editor ved Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 1. Januar 2019.

Akademiske kvalifikationer er en forudsætning for ansættelse og kandidaten skal være specialist i Obstetrik og Gynækologi.  Redaktionsarbejde giver erfaring og indblik i videnskabeligt publikationsarbejde og er en meriterende akademisk indsats.

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Hanne Brix Westergaard

inden d. 15. november 2018 på mail:  hbw@dadlnet.dk

Read More

FDA Warns Against Use of Energy-Based Devices to Perform Vaginal 'Rejuvenation'

FDA har udstedt en sikkerhedsadvarsel ift. blandt andet laserbehandling af vaginal slimhinde som behandling af vaginale symptomer relaterede til menopausen. FDA anmoder at man som læge og sundhedspersonale anvender behandlingerne efter nøje overvejelser og informerer patienten om at behandlingerne ikke er evidensbaserede og kan være forbundet med bivirkninger.

Læs FDA's udmelding her 

Read More

Ny kontraindikation, krav til monitorering af leverfunktionen og begrænset indikation for ESMYA® (ulipristalacetat)

Efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Lægemiddelstyrelsen har Gedeon Richter udarbejdet en DHCP (direkte sikkerhedsinformation) til læger og sundhedspersonale.

EMA har konkluderet at bestemte patienter kan behandles med ESMYA® og læger bør nøje overveje om ESMYA® er en velegnet behandlingsmulighed for deres patienter. Behandlingen skal være under hensyntagen til den begrænsede indikation, den nye kontraindikation og monitorering af leverfunktionen.

Læs hele informationen her

Read More

15th Conference of the European Society for Reproductive Immunology - Aalborg, August 28 - 31th 2018

15th Conference of the European Society for Reproductive Immunology - ESRI 2018 - afholdes i Aalborg til august.

Kongressen kan tilbyde et antal registreringer til reduceret pris (1500 kr.) til personer yngre end 35 år mhp. at fremme interessen for reproduktionsimmunologi i Danmark. Hvis du kunne være interesseret i dette, bedes du sende en mail til professor Ole Bjarne Christiansen på olbc@rn.dk, og så vil han sende et link, som kan bruges til registrering til reduceret pris. 

Kongressens hjemmeside

Read More

Nye FYGO Podcasts: 'Biologisk medicin og graviditet' samt 'Præeklampsi og hypertension'

Hvem har brug for biologisk medicin i graviditeten og hvordan skal vi forholde os under amning?  Bliv klogere på den nye guideline "Biologisk medicin og graviditet" med Overlæge Lone Storgaard. Lyt med her

Nye perspektiver for 1. trimester screening og brug af biomarkører til diagnostik og korttidsprædiktion af præeklampsi med Marianne Johansen, Berit Woetman Pedersen og Lisa Persson. Lyt med her

Read More

NFOG 10.-13. juni 2018 - Program

NFOG 2018 nærmer sig med hastige skridt og indtil videre er der tilmeldt deltagere fra hele 27 nationer. Organisationskomiteen glæder sig til at velkomne deltagerne til smukke Odense, hvor det er lagt op til et spændende fagligt program samt socialt samvær. Programmet for kongressen kan ses her​​​​​​​

Read More

Nationalt møde vedr. Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

En gruppe obstetrikere på Rigshospitalet indkalder til et nationalt møde vedrørende brug af Magnesiumsulfat ved præterm fødsel d. 6.september 2018. Der ønskes deltagelse af repræsentanter fra et bredt udsnit af de obstetriske afdelinger i landet såvel som neonatologer.

Mødet afholdes i Auditorium 2 på Rigshospitalet kl 14-18

Tilmelding skal ske senest d. 31. august på mail Berit.Woetmann.Pedersen@regionh.dk    

Gruppen har udarbejdet et skrift, som kan læses nedenunder 

Betænkning vedrørende brug af magnesium-sulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

Read More

Nye anbefalinger for brug af Esmya

EU´s Bivirkningskomité (PRAC) har gennemgået sikkerheden af præparatet Esmya (ulipristal acetate). Efter vurdering af den tilgængelige information har PRAC vedtaget nye anbefalinger, der skal mindske risikoen for sjælden men alvorlig leverskade hos kvinder i behandling mod fibromer i livmoderen. Esmya må ikke anvendes til kvinder med leverproblemer, og for patienter uden leverproblemer må præparatet kun anvendes, hvis leverfunktionen løbende overvåges.

Read More

Dansk konsortium for multicenterstudier indenfor gynækologi og obstetrik

DSOGs professorkollegium ønsker at oprette et dansk konsortium for multicenterstudier indenfor gynækologi og obstetrik. Konsortiets formål er at skabe rammer for og facilitere igangsættelse og gennemførelse af nationale multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrik. Konsortiet fungerer som rådgivende organ og koordinator for multicenterstudier. Professorkollegiet ønsker at nedsætte en styregruppe med 10-12 medlemmer til at varetage det daglige arbejde.

Indsend en motiveret ansøgning (maks. 1 A4-ark) samt kortfattet CV (maks. 1-2 sider) senest den 8/6 2018 til: ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk. Klik herunder for at læse hele opslaget.

Read More