Vacant Position: Deputy Chief Editor of ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA

The position of Deputy Chief Editor (DCE) of Acta Obtetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) will be vacant from January 1st, 2018 for a period of 4 years as the current DCE Prof. Anthony Odibo has resigned to take up the position of Editor-in-Chief of Ultrasound Obstet Gynecol. The initial appointment of the DCE will be for two years with a possibility for extension after evaluation of the performance.

Read more via the link below...

Read More

Fonden "EN GOD START I LIVET"

FONDEN

"EN GOD START I LIVET"

UDDELER ÅRETS PRIS PÅ 50.000 kr. til

Overlæge Kiki Löser og udviklingsjordemoder Tove Bøttcher fra Åbenrå Fødeafdeling.

Prisoverrækkelsen finder sted den 23. november 2017 kl. 14.00 i DOMUS MEDICA, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Med Årets Pris ønsker fonden at anerkende klinikleder, overlæge Kiki Löser og udviklingsjordemoder, cand.scient.san. Tove Bøttcher, Åbenrå fødeafdeling, Sygehus Sønderjylland, for deres store indsats for at minimere antallet af kejsersnit.

Read More

Efterårsmødet 2017

10.-11. november 2017
IDA Mødecenter, København

DSOG´s Efteruddannelsesudvalg kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet i IDA Mødecenter, København.

Fredagens emne: Patientinformation, defensiv medicin og hvordan det former os som læger.

Patienterne har efterhånden fuld adgang til deres journal. Gør dette, at vi er ved at bevæge os længere over i defensiv medicin? Hvor meget skal patienten informeres om risici ved behandling og indgreb og for hvis skyld informerer vi, patientens eller vores egen? Hvad er vigtigst i det daglige i omgangen med patienten, tidsfaktoren mhp. at nå produktionen eller risikoen for klager? Hvad gør det stigende pres ved os som læger?

Lørdagens emne: Styrk din arbejdsglæde – vi kan være stolte af vores speciale

Læs programmet
Se deltagerlisten

Efteruddannelsesudvalget

Read More

Respons på Detektor udsendelse af 11. oktober 2017

DR Detektor gennemgik i udsendelsen d. 11.10.2017 et specifikt studie om hjemmefødsler. Programmet hævdede, at DSOGs vurdering af hjemmefødsler er baseret på det ene studie. Det er ikke korrekt. 
Vurderingen af, at der er en let øget risiko for den nyfødte ved hjemmefødsler, er baseret på en lang række studier samt viden om fødsler. 

Vi er desuden ikke enige i Detektors vurdering af det specifikke studie fra England. Blandt andet underestimerer studiets forfattere risikoen ved at føde hjemme pga. deres metodevalg - og selv hvis studiet var alt, vi vidste om hjemmefødsler, rapporterer det en let øget risiko blandt førstegangsfødende for påvirkning af den nyfødte. Vores vurdering af studiet deles af en lang række eksperter i Danmark og udlandet. 

Vi har flere gange både skriftligt og mundtligt overfor DR Detektor redegjort for vores holdning og analyser. Vi har tilbudt at deltage i en live eller båndet diskussion med de involverede forskere. Det har DR Detektor ikke ønsket, men har fastholdt, at de kun ønskede at forholde sig til et enkelt citat fra Thomas Larsen - taget ud af en kontekst. Det står dem frit for, men vi mener det havde været til alles fordel, ikke mindst for de gravide og fødende kvinders, at vi i DSOG havde fået mulighed for at deltage i en mere nuanceret debat og gennemgang både af ovenstående studie og de øvrige studier om fordele og risici ved hjemmefødsel ifht. fødsel på hospital

 DSOG bestyrelsen

Read More

Ny webredaktør for DSOG søges

Efter 6 år på posten trækker Søren Lunde sig som webredaktør i forbindelse med den kommende generalforsamling i april 2018.

Ansvarsområder: Webredaktøren er associeret medlem af DSOGs bestyrelse og deltager i de 11 årlige møder, fortrinsvis dagsmøder i København. Posten indebærer det redaktionelle og praktiske ansvar for hjemmesiden, sociale medier (aktuelt Facebook-siden), nyhedsbreve, herunder videoklumme og tilmeldingssystemet til de årlige møder. Et vist niveau af teknologisk kunnen er derfor påkrævet, ligesom øje for detaljen ikke er en ulempe i jobbet. Som flere sundhedspolitiske emner i pressen over de sidste år har demonstreret, så er det endvidere vigtigt, at man kan reagere hurtigt på nyhedsflowet og har en vis politisk forståelse.

Læs hele jobopslaget via linket herunder...

Read More

Obstetrisk guidelinemøde 2018

Der er nu åbent for tilmelding til det obstetriske guidelinemøde d. 18.-20. januar 2018.

Vær opmærksom på, at der er begrænsede antal pladser til mødet og stor efterspørgsel. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Dog vil medlemmer af guidelinegrupper, der tilmelder sig før udløbsfristen, blive opprioriteret. Læs mere nedenfor...

Read More

Nordic PCOS Awareness Campaign

Vi er I gang med “Nordic PCOS Awareness Campaign” via vores ”Nordic PCOS Network” - en del af ”International PCOS Awareness Alliance”.

Vores sigte er øget fokus på korrekt diagnose og håndtering af PCOS samt udvikling af nordiske og internationale guidelines på området. For at have korrekt fokus i denne proces er første skridt i vores arbejde at afdække viden om PCOS blandt sundhedsprofessionelle.

Nærværende spørgeskema er en del af et større projekt ledet af professor Helena Teede, Australien. Spørgeskemaet er anonymt, er udelukkende forskningsbaseret og helt uden kommercielle interesser. Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, som indeholder 21 spørgsmål. For at sikre ens forståelse af spørgeskemaet de nordiske lande imellem har vi valgt at bibeholde spørgeskemaet på engelsk.

Vi håber du vil deltage og dermed bidrage til bedre diagnostik og behandling af PCOS.

Spørgeskemaet åbnes ved at klikke på følgende link.

Klik herunder for at læse hele nyheden

Read More

Ledige poster i DGCG arbejdsgrupper

  • 1 - 2 gynækologer  til ’ad-hoc arbejdsgruppe vedr. revision af retningslinjer for non-epitheliale tumorer’. Interesserede bedes skrive kort ansøgning med CV til professor Jan Blaakær: jab@dadlnet.dk inden den 30. sep. 2017
     
  • Endometriecancergruppen har en ledig plads til besættelse af 1 gynækolog. Interesserede bedes sende kortfattet ansøgning med CV til formand for DGCG Lene Lundvall: lene.lundvall@regionh.dk senest den 10. okt. 2017. Bestyrelsen vil kort herpå træffe beslutning om udpegning.
     
  • Cervixcancergruppen har en ledig plads til besættelse af 1 gynækolog. Interesserede gynækologer bedes inden den 30. sep. 2017 sende en kortfattet, motiveret ansøgning til formand for DGCG Lene Lundvall: lene.lundvall@regionh.dk . Det endelige valg af nye medlemmer besluttes af DGCGs bestyrelse primo oktober 2017.
Read More

DR sætter fokus på fødeafdelingerne under pres

Der bliver født flere og flere børn i Danmark.

Sidste år kom 10 procent flere børn til verden end for fire år siden, og den udvikling forventes ifølge en ny prognose fra Danske Regioner at fortsætte.

I år 2025 forventer man ifølge prognosen, der bygger på tal fra Danmarks Statistik, at der vil blive født omkring 72.000 børn. Sidste år blev der til sammenligning født 61.614 børn.

For som det tidligere har været fremme i medierne, er personalet presset på flere af landets fødeafdelinger. Og hvis fødselstallet stiger, som prognosen forudser, vil det øge presset betydeligt, lyder det fra Kjeld Møller Pedersen, professor i Sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet: "Fødeafdelingerne vil utivlsomt komme under pres. Selv om det her er over flere år, så vil så mange flere fødsler sætte både jordemødre og fødselslæger under pres, siger han."

Læs DR's artikel og se TV Avisen i aften på DR1, hvor bl.a. DSOG's Formand Thomas Larsen medvirker.

Read More

Ultrasound during labour and delivery

Der er nu åbent for tilmelding til DFMS kurset: Ultrasound during labour and delivery.
Læs programmet her.

Kurset henvender sig til læger og sonografer som arbejder med obstetrik og obstetrisk ultralyd.
Kurset afholdes torsdag d. 5 oktober 2017 i Auditorium 2 på Rigshospitalet.
Tilmelding til Tina Käehne:  tina.kaehne@rsyd.dk med angivelse af navn, afdeling og EAN nummer.

Read More

Danske Regioner inviterer til dialog om svangreomsorgen

Bestyrelsen har siden efteråret arbejdet intenst på at skabe positivt fokus omkring de udfordringer vores speciale har, herunder særligt på fødselsområdet. Vi har ydet et omfattende bidrag til den rapport der omtales i linket her. Danske Regioner inviterer nu til dialog om, hvordan vi planlægger fremtiden for fødselsområdet i erkendelse af, at der også er behov for en politisk behandling af det enorme pres området er udsat for. 
Det synes vi er fantastisk godt nyt og er meget glade for den lydhørhed vi har fået. Tak for det og tak for opbakning fra jer alle. Brug 5 minutter på at læse, hvad Danske Regioner skriver.

Thomas Larsen
Formand for DSOG

Read More

Styrelsen for Patientsikkerhed; Visitation og Sagkyndige søger en intern sagkyndig speciallæge i gynækologi og obstetrik til vores afdeling i Aarhus

Interesserer du dig for patientsikkerhed, klagesager og vil du være med til at skabe læring? Trives du med afvekslende og udfordrende opgaver. Vil du være en del af et sundhedsfagligt team, hvor du regelmæssigt møder op i vores afdeling i Aarhus og hjælper vores jurister med sundhedsfaglige spørgsmål. Så er du måske vores nye kollega i ”Visitation og Sagkyndige”.

Du finder hele jobopslaget vores hjemmeside. Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at ringe til oversygeplejerske Trine Riis på telefon: 7222 9055 eller skriv på mail: trri@patientombuddet.dk eller til kontorchef og overlægeTorben Hærslev på telefon: 7222 9050 eller skriv på mail: torh@patientombuddet.dk.   

Ansøgningsfrist: torsdag den 18. september 2017. 

Read More