DSOG's Forårsmøde 2017

I de smukke omgivelser på Hindsgavl Slot afholder vi vanen tro DSOG's Forårsmøde fra 21.-22. april 2017.
Fredagens videnskabelige program omhandler i år kvalitetssikring og kliniske kvalitetsdatabaser i gynækologi og obstetrik, mens lørdagens program, som arrangeres af Gynækologisk og Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet, omhandler screening i gynækologi og obstetrik.
I år er der endvidere Revy i forbindelse med festmiddagen, ligesom vores husorkester spiller op til dans senere. Vel mødt til nogle spændende faglige dage med gode kolleger fra hele Danmark.

Læs programmet og tilmeld dig her

Read More

Styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for fødsler søger lægelig repræsentant for Region H

Databasen er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og styregruppen består, ud over af administrativt personale og repræsentanter fra andre selskaber, af en obstetriker og en jordemoder fra hver af de 5 regioner.

Styregruppen mødes en gang om året, i januar, til national audit. Her gennemgås indikatorresultaterne og indikatorernes relevans og udformning diskuteres. Samtidig foregår hele tiden en revision af indikatorsættet med udvikling af nye indikatorer. I 2017 er der desuden planlagt en udvidet audit hvor styregruppen mødes 2 dage i efteråret.

Ansøgere med erfaring i obstetrisk kvalitetssikring vil blive foretrukket.

Kortfattet ansøgning og CV bedes stilet til Charlotte Brix Andersson: cba@rn.dk

Ansøgningsfrist 15. marts 2017

Read More

Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Reproduktionsmedicin – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen.

Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder, DSOG’s undervisningsudvalg, delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Reproduktionsmedicin”. Løbende justering af kursets faglige indhold i henhold til udviklingen indenfor det reproduktionsmedicinske område. Yderligere forventes undervisningsmetoder og pædagogik at følge udviklingen.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for det endelige kursusprogram og står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale og evaluering af kurset. Delkursuslederne har endvidere ansvar for, at kursusbudgettet overholdes, og at der aflægges regnskab.

Læs hele jobopslaget herunder

Read More

Velkommen og tillykke til de nye hoveduddannelseslæger i Gynækologi og Obstetrik

Vi har pr. 1. april 2017 ansat i alt 15 læger i en hoveduddannelsesstilling – 7 i Øst, 3 i Syd og 5 i Nord.

Bloksammensætning - Navn

RH-Holbæk -Camilla Bernt Wulff
Hvidovre-RH - Line Vedel Käehne
Herlev - Næstved - Line Thellesen
Roskilde - Herlev - Kirstine Sneider
Herlev - Hillerød - Hellen McKinnon Edwards
Hillerød – RH - Camilla Mandrup/Margrethe Foss Hansen
Hvidovre – Roskilde - Maria Birkvad Rasmussen

Kolding-OUH - Camilla Viola Palm
Esbjerg-OUH - Anne-Louise Nielsen
Aabenraa-OUH - Ida Erika Wieborg von Rosen

Århus-Horsens - Anne Gisselmann Egekvist
Århus-Herning - Ulla Juul Christiansen
Århus-Randers - Sigurd Beier Sloth
Aalborg-Vendsyssel - Maria Holmskov
Aalborg-Viborg - Jennifer Lindberg

DSOG ser frem til at få Jer som engagerede kolleger.
Held og lykke med Jeres uddannelse.

Med venlig hilsen

Thomas Larsen                                        Marie Søgaard
Formand DSOG                                       Hovedkursusleder

 

Read More

Dagens Medicin: Nødråb fra fødselslæger

Selv om det er otte måneder siden, at Sundhedsplatformen blev taget i brug på Herlev og Gentofte Hospitaler, og tre måneder siden, at den også blev implementeret på Rigshospitalet, er it-systemets obstetriske modul STORK langtfra færdigbygget - det skriver Dagens Medicin i en artikel, hvor bl.a. ledende overlæge Helle Ejdrup Bredkjær er interviewet.

Det har medført et styrtdyk i hospitalernes indbetninger til Landspatientregisteret og den kliniske kvalitetsdatabase.

En optælling, som fødselslæger på Rigshospitalet har lavet, viser, at kun 25 pct. af de indberetninger, som hospitalet per lovkrav skal indberette til Landspatientregisteret, er leveret efter Go Live, og det vel at mærke kun de ukomplicerede fødsler. Alle de fødsler, der har haft alvorlige komplikationer, er således ikke blevet indberettet.

Læs hele artiklen i Dagens Medicin (kræver abonnement)

Read More

Medlemmer til Onkogynækologisk arbejdsgruppe om subspecialisering

DSOG's Bestyrelse ønsker, at nedsætte en arbejdsgruppe - som i lighed med allerede veletablerede subspecialer (Føtalmedicin, Reproduktionsmedicin, Urogynækologi) - skal deltage i efteruddannelses- og subspecialiseringsprocessen og her favne onkogynækologien.

Arbejdsgrupperne nedsættes snarest. Der bliver tale om en langsigtet og spændende proces i tæt samarbejde med Bestyrelsen med bl.a. diskussion om definition og grænseflade til øvrige subspecialer, dimensionering samt uddannelsesplan. Det tilstræbes, at der bliver en fornuftig geografisk- og alders/erfarings-fordeling i arbejdsgrupperne.

Der er udpeget entovholder, overlæge Lene Lundvall fra Rigshospitalet og formand for DGC.

Interesserede kan e-maile til undertegnede på thomaslarsen@dadlnet.dk senest 1. marts 2017 - herunder med eventuelle uddybende spørgsmål.

Thomas Larsen
Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Read More

Klagecenteret og Ankenævnet for Patienterstatningen, Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige konsulenter

Interesserer du dig for patientsikkerhed, klagesager og ankesager, og vil du være med til at skabe læring ? Trives du med afvekslende og udfordrende opgaver. Vil du være en del af et sundhedsfagligt team. Så er du måske vores nye kollega.

I Klagecenteret søger vi eksterne sagkyndige konsulenter i gynækologi og obstetrik, og vi søger derudover også en fast intern sagkyndige, der regelmæssigt møder op i vores afdeling i Aarhus

I Erstatningscenteret søger vi sagkyndige konsulenter i gynækologi – gerne med speciale i cancer.

Du finder begge jobopslag på vores hjemmeside.

Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at ringe til specialkonsulent Jytte Elizabeth Dahler-Larsen på telefon: 7222:9060 eller skriv på mail: jyj@patientombuddet.dk eller til oversygeplejerske Trine Riis på telefon: 7222:9055 eller skriv på mail: trri@patientombuddet.dk.   

Ansøgningsfrist: onsdag den 1. marts 2017. 

Read More

Ny Hovedkursusleder pr. 1. februar 2017

Marie Søgaard, overlæge på Herlev Hospital og DSOG's østlige repræsentant i Ansættelsesudvalget, afløser Gitte Eriksen som Hovedkursusleder med virkning fra 1. februar 2017. DSOGs Bestyrelse og Undervisningsudvalget ser frem til samarbejdet om at skabe de bedste rammer for en god speciallægeuddannelse i Gynækologi og Obstetrik. Vi takker Gitte Eriksen for en enestående indsats på området. 

Jeannet Lauenborg
Formand for Undervisningsudvalget

Read More

Nyt fra Undervisningsudvalget

I henhold til kommissorium, er det Undervisningsudvalgets (UU) opgave at overvåge, at målbeskrivelsen er opdateret og tidssvarende. Seneste målbeskrivelse kom i 2013, og vi er så småt gået i gang med at se på den igen. Revision af en målbeskrivelse er en lang proces og derfor ikke for tidligt at tage fat på nu, da en revision kan tage år.

Læs hele nyheden herunder...

Read More

To nye undersøgelsesmetoder bliver en del af retningslinjer for fosterdiagnostik

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for fosterdiagnostik, der beskriver de undersøgelser af fosteret, som gravide bliver tilbudt.
Fra 1. marts vil to nye undersøgelsesmetoder indgå som et nationalt ensartet tilbud: Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT) og kromosom mikroarray. Samtidig er der lagt vægt på, at kommende forældre skal have grundig information om deres valgmuligheder.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Read More

Invitation til at indsende poster(e) til postersession ved DSOG’s Forårsmøde 2017

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det forgangne år har præsenteret en eller flere postere ved nationale eller internationale møder eller kongresser til til at deltage i forårets årsmøde og generalforsamling, fredag d. 21. april 2017. 

Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk på årsmødet. Enkelte vil blive tilbudt at ophænge en fysisk poster. Personer, som har foretaget en mundtlig præsentation (free oral communication) er velkomne til at sætte deres abstract op som poster og indsende posteren.

Der vil være priser til de bedste postere. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica og DSOG.

Læs hele invitationen herunder...

Read More

DSOG’s Arbejdsmiljøpris

DSOG’s arbejdsmiljøpris tilegnes en kollega eller en afdeling, som har gjort en forskel for det psykiske og/eller fysiske arbejdsmiljø på afdelingen eller i klinikken.

Indstillinger kan foretages af alle læger ansat indenfor specialet gynækologi og obstetrik. Ved indstilling af enkeltpersoner eller en afdeling vil der ved vurdering blive lagt vægt på hvilke særlige tiltag, mål, udførelse og engagement den/de indstillede har gennemført mhp. at forbedre arbejdsmiljøet. Desuden vægtes om indstillingen er foretaget af mere en én person.

Udvælgelsen foretages af DSOG’s bestyrelse blandt de indstillede og prisen overrækkes på DSOG’s forårsmøde.

Der skal indsendes en kortfattet, skriftlig indstilling som skal være bestyrelsen i hænde senest den 12.4.2017.

Indsendes pr. mail til DSOG’s organisatoriske sekretær Pia Ertberg: pia.ertberg.02@regionh.dk

Read More