Ledige poster i Undervisningsudvalget

I forbindelse med generalforsamlingen til DSOG's Forårsmøde er der poster på valg til Undervisningsudvalget. Til posterne søges kandidater som har erfaring med målbeskrivelsen, og som vil forpligte sig til at lægge arbejdstimer i posten. Kender du en mulig kandidat, så prik denne på skulderen. 

Read More

Obstetrisk kodning og kvalitetssikring

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 11 - 16, Rigshospitalet, Auditorium 1.

Arrangører: DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitetssikring og nomenklatur,
og Jordemoderforeningen.

Målgruppe: Obstetrikere, føtalmedicinere, gynækologer, sekretærer og jordemødre

Program

Deltagelse er gratis, men tilmelding er obligatorisk (af hensyn til forplejning): skriv til ledende lægesekretær Susanne Mårtensson: arkiv@rh.dk

Read More

Nye FYGO Podcasts: 'Ca-125 og ovariecancer' samt 'Årets obstetriske guidelinemøde'

Ovariecancer rammer 550 kvinder årligt og opdages ofte i et stadie, hvor vi ville ønske, vi havde opfanget sygdommen tidligere. Kursist og Ph.d., Suher Othman, fortæller om sit arbejde med biomarkøren CA125, og hvorfor den skiller vandene. Hør Podcasten her.

Kom med til Sandbjerg – årets obstetriske guidelinemøde. Hvad trækker fagligt, kollegialt og karrieremæssigt? Og hvordan engagerer du dig?
Prækursisterne Sarah Von Der Maase og Mathilde Holmskov er i studiet til en snak om guidelinearbejdet set fra YL perspektiv. Hør Podcasten her.

Read More

Lægemiddelstyrelsen: Mulig risiko for leverskader ved medicinsk behandling af fibromer

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har igangsat en ekstra undersøgelse af lægemidlet Esmya (ulipristal) og risikoen for udvikling af alvorlige leverskader.

Esmya (ulipristal) bruges til behandling af moderate til svære symptomer på fibromer i livmoderen hos kvinder i den fertile alder. Behandlingen foretages kun hos speciallæger i gynækologi.

Læs hele nyheden fra Lægemiddelstyrelsen herunder...

Read More