Nyt udspil fra danske regioner - “Godt fra start – fremtidens omsorg for nye familier”.

Danske Regioner har i går offentliggjort deres udspil “Godt fra start – fremtidens omsorg for nye familier”.

DSOG ser med glæde på de tiltag som Danske Regioner (DR) har offentliggjort. Vi hæfter os dog samtidigt ved, at DR bemærker, at der er behov for at tilføre fødeområdet mere økonomi.

Så kære kolleger, vi aner en smule lys forude og holder fortsat gryden i kog. TAK til alle Jer der har bidraget til at tydeliggøre de udfordringer fødeområdet står overfor og tak fordi I igen og igen har italesat behovet for et økonomisk løft! 

Du kan læse udspillet her

Mange hilsner

Hanne Brix Westergaard

DSOGs formand

Read More

Arbejdsgrupper til Gynækologisk Guidelinemøde 2019 samt datoer for Guidelinekurser

Så er der åbnet op for tilmelding til guidelinegrupper til Gynækologisk Guidelinemøde 2019. Alle kan melde sig til grupperne frem til 01.11.18

Tovholderne sammensætter gruppen. Ved for mange/alt for skæv aldersfordeling/geografisk skævhed kan tovholderen sige ”nej- tak ” til flere tilmeldinger.

Endvidere er der planlagt 3 guidelinekurser. Tilmelding til guidelinekurser senest 10.11.18.

Read More

Efterårsmødet, 9.-10. november 2018

Så er programmet for Efterårsmødet 2018 på plads og tilmeldingen er åben. Overskriften for fredagens program er “Patienten er kritisk inficeret - hvordan har lægen det?”. FYGO arrangerer lørdagens program med temaet “Kønsidentitet og seksualitet - mødet med Sundhedsvæsenet”. Læs det fulde program og tilmeld dig her

Read More

Fødeområdet er presset – nyt fødested i Region Hovedstaden er en udfordring!

I Region Hovedstaden har Sundhedsudvalget for at afhjælpe udfordringerne med et stigende fødselstal anbefalet oprettelsen af en gynækologisk-obstetrisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Fødeområdet er så presset, at der er behov for akut tilførsel af betydelige ressourcer. En økonomisk investering i et nyt fødested, som planlagt i Region Hovedstaden kan derfor ikke stå alene.

Et nyt fødested på Bispebjerg Hospital vil efter Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi’s (DSOG) mening kræve tilførsel af betydelige ressourcer, både i form af personale og penge til etablering og drift.

Læs DSOG’s udtalelse nedenunder

Read More

Kommentar fra DSOG - Sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og senere risiko for børneleukæmi

Et dansk observationelt studie netop publiceret i Lancet Oncology har undersøgt sammenhængen mellem indløste recepter på bl.a. p-piller og en senere risiko for børneleukæmi. 

DSOG mener, at studiet skal tolkes med stor varsomhed på trods af, at studiet er veludført og kommer fra en kompetent forskningsgruppe. 

DSOG opfordrer derfor til at den i det danske studie påviste sammenhæng mellem indløste recepter på p-piller og børneleukæmi testes i andre store registerstudier førend der tolkes yderligere på disse data. Studiet kan forhåbentlig sammen med kommende studier bidrage til en bedre forståelse af årsagerne til en sjælden, men meget alvorlig sygdom. 

Endelig må resultatet ikke bruges til at skræmme kvinder fra at bruge p-piller, da den viste risiko er særdeles lav.

Read More

Medlem til Ankenævnet for Patienterstatning

Med udgangen af 2018 udløber udpegningsperioden for Ankenævnet for Patienterstatningens medlemmer, og der skal derfor foretages en samlet ny beskikkelse af medlemmer og suppleanter.

Alle nævnsmøder bliver afholdt i Århus hos Styrelsen for Patientklager. Eventuelle transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i nævnsmøder bliver dækket efter statens rejseregler.

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Hanne Brix Westergaard inden d. 15. September 2018 på mail:  hbw@dadlnet.dk

Read More

Nationalt møde vedr. Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

En gruppe obstetrikere på Rigshospitalet indkalder til et nationalt møde vedrørende brug af Magnesiumsulfat ved præterm fødsel d. 6.september 2018. Der ønskes deltagelse af repræsentanter fra et bredt udsnit af de obstetriske afdelinger i landet såvel som neonatologer.

Mødet afholdes i Auditorium 2 på Rigshospitalet kl 14-18

Tilmelding skal ske senest d. 31. august på mail Berit.Woetmann.Pedersen@regionh.dk    

Gruppen har udarbejdet et skrift, som kan læses nedenunder 

Betænkning vedrørende brug af magnesium-sulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

Read More